AGI – قتل در خیابان امشب در حدود 2 در از طریق Borghesano Lucchese 14 ، در منطقه Portuense در رم. رومی 43 ساله بر اثر اصابت ضربه چاقو کشته شد. در آنجا کارابینی های هسته رادیو موبایل و همکاران هسته عملیاتی Compagnia Trastevere که توسط برخی از ساکنان تماس گرفته شده است.

خبر پیشنهادی  سرطان ریه به دلیل مقاومت در برابر ایمنی درمانی کشف شد

ارتش دارد اندکی پس از دو نفر در مجاورت هر دو مظنون به قتل. اولی با ماشین در Pacinotti متوقف شد ، دیگری با پای پیاده در همان نزدیکی. موقعیت هر دو در دست بررسی است. بررسی ها از سربازان بخش هفتم واحد تحقیق در مورد این خودرو در حال انجام است.

خبر پیشنهادی  اتهامات جدی تر برای پلیس سابق درگیر در مرگ فلوید