AGI – در حال حاضر ، طبق منابع از دادستانی عمومی لچه ، در مورد جرم مضاعف داور دی سانتیس و دوست دخترش ، توقف یا بازجویی در جریان نیست. به عنوان بخشی از تحقیقات ، طبق آنچه به دست آمده است ، چندین نفر توسط بازرسان شنیده شده اند ، از جمله 37 ساله از آرادئو ، مسیحی به نام آندره ، درست مانند آنچه آنتونلا مانتا قبل از کشته شدن می گفت.

خبر پیشنهادی  "تقریباً کودکان مصون" ، فیس بوک و توییتر ترامپ را مسدود می کنند