AGI – قطار غرق در ساونزی گروهی از پسران ، دو کشته این ترازنامه تصادفی است که در رخ داده است کولیانو در استان ساونا. این حادثه حوالی نیمه شب رخ داده بود.
طبق بازسازی اولیه – توضیح داده شده توسط مقر پلیس پایتخت لیگوریا – حدود ده کودک از نژاد کرد آنها در امتداد ریل راه آهن قدم زدند.

خبر پیشنهادی  "مورد توافق و راحت نیست"

در حدود 400 متری ایستگاه ، قطار منطقه ای که به طور منظم از میلان به آلبنگا می آمد ، گروه پسران خود را در مقابل خود می دیدند و به دو نفر از آنها ضربه می زدند ، که جان باختند.

مداخله پلیس راه آهن و برخی از گشتهای ستاد پلیس بلافاصله همراه با 118 کارمند بهداشتی فوری بود ، اما برای این دو کاری وجود نداشت. اکنون – همان منابع را توضیح دهید – مترجمی به دنبال بازسازی پویایی حادثه در رابطه با حضور گروه در امتداد راه آهن است.

خبر پیشنهادی  درگیری در تظاهرات راست افراطی در رم