AGI – برای شش ماه ، قبیله بومی Tembè در برزیل پس از تعیین قفل بسیار سخت ، بستن دسترسی ها و اجازه خروج از روستا فقط در موارد اضطراری ، موارد ویروس کرونا را ثبت نکرده است. رهبر روستای Tekohow ، سرجیو مکسی تمبِه به آسوشیتدپرس ، گفت: “ما به شهر و روستاهای دیگر نرفتیم ، در قرنطینه باقی ماندیم ، از آن عبور کردیم ، هنوز هم بر آن غلبه کرده ایم” ، گفت: “ما خوشحالیم” عفونت بیشتر بوده است

خبر پیشنهادی  مهاجران ، دیگر فرودها و فرار در سیسیل. Musumeci: "شیوع نقاط داغ. این یک جرم دولتی است"