AGI – سرجیو ماتارلا فردا در موسسه Spallanzani در رم واکسینه می شود. رئیس جمهوری فردا برای دریافت واکسن طبق زمان مشخص شده توسط منطقه به م theسسه می رود. رئیس دولت در طی سخنرانی پایان سال خود واکسیناسیون را وظیفه خواند و اعلام کرد.

“من در اسرع وقت واکسیناسیون می کنم ، بعد از دسته هایی که در معرض خطر بیشتری قرار دارند ،”. شنبه گذشته ماتارلا از مرکز واکسیناسیون نووولا در رم بازدید کرده بود وی پس از بازدید از کارکنان بهداشت تشکر کرد: “ما این کار را خواهیم کرد.”

خبر پیشنهادی  اینتر در این مسابقه بزرگ ناپولی را شکست داد. یک تساوی دیگر برای میلان