AGI – او چندین بار دختر هشت ساله خود را با چاقو زد: کودک دچار برخی جراحات شد ، اما خوشبختانه جان او در خطر نیست. این حادثه در یک آپارتمان در آپارتمان ویلا تاسکا در پالرمو رخ داد. این مادر 38 ساله در حال حاضر در پادگان فرماندهی استان کارابینیری است که از او بازجویی می کند.

خبر پیشنهادی  نحوه استفاده کاندیداهای ریاست جمهوری آمریکا از شبکه های اجتماعی

موقعیت وی هنوز باید توسط بازرسان و بازرسان ارزیابی شود که در تلاشند واقعیت ها و دلایل احتمالی را بازسازی کنند ، برخی از شاهدان از جمله همسایگان را می شنوند. کارابینی های هسته رادیو موبایل و فرماندهی استانی که توسط همسایگان هشدار داده شده و با فریاد دختر کوچک و خواهر کوچکتر هشدار داده شده اند.

خبر پیشنهادی  نه به خودکارسازی بین مسری در محل کار و مسئولیت کارفرما