AGI – درک شووین ، پلیس متهم به مرگ جورج فلوید ، قتلی که هفته ها اعتراضاتی را در سراسر ایالات متحده و همچنین خارج از کشور ایجاد کرد ، وثیقه با پرداخت یک میلیون .

این افسر تا زمان محاکمه در سلول انفرادی در Oak Park Heights ، زندان حداکثر امنیتی مینه سوتا بود.

خبر پیشنهادی  مدرسه ، امروز اقدامات موقت در DCPM جدید انجام می شود