AGI – سایت اینکا از ماچو پیچو ، جواهر گردشگری در پرو ، پس از نزدیک به هشت ماه تعطیلی به دلیل Covid-19 در اول نوامبر بازگشایی شد. با این حال ، به دلایل بهداشتی ، فقط 675 گردشگر می توانند روزانه به این سایت دسترسی پیدا کنند ، یا 30٪ از تعداد بازدیدکنندگان روزانه که قبل از همه گیری پذیرفته شده اند.

خبر پیشنهادی  3 ماه اول ایمونی

شب گذشته در زیر باران نازک و چراغ های چند رنگ ، آیین اینکا برگزار شد تا از خدایان برای بازگشایی ارگ که توسط یونسکو در سال 1983 به عنوان میراث جهانی اعلام شد ، تشکر کند.

وزیر راه تجارت خارجی و جهانگردی ، روشیو باریوس ، گفت: بازگشایی ماچو پیچو نشان می دهد “پروها مقاوم هستند”. اولین قطار گردشگر صبح وارد Machu Picchu pueblo ، نزدیکترین شهر به مکان اینکا شد.

خبر پیشنهادی  Usa 2020: Trump ، حمله به ایمیل Hunter Biden و تجمع "Maga"