AGI – حدود سی پلیس پاریس به دلیل تصویری که آنها را به تصویر می کشد که اواخر شب در دفتر با ماکارنا می رقصند ، نقض مقررات منع رفت و آمد است که از ساعت 6 بعد از ظهر در سراسر فرانسه برای جلوگیری از عفونت Covid-19 اجرا می شود ، تحت تحقیق قرار گرفتند.

خبر پیشنهادی  نرخ پرواز به حراج BTPs

این مهمانی در 22 ژانویه گذشته برای بازنشستگی یکی از همکارانش در ایستگاه پلیس Aubervilliers ، حومه پایتخت فرانسه برگزار شد. این ویدئو که توسط وب سایت Loopsider منتشر شده است ، نمایندگانی را نشان می دهد که قصد مینوشیدن و رقصیدن از رقص معروف گروهی را دارند ، بدون ماسک و بدون هیچ فاصله استان پاریس اعلام کرده است که مروجین تحریم خواهند شد.