AGI – مایکروسافت تصمیم گرفته است به کارمندان خود اجازه دهد به طور دائم در خانه حتی پس از پایان وضعیت اضطراری Covid-19 نیز کار کنند. این تصمیم از طریق یک ایمیل داخلی که توسط پورتال The Verge اعلام شده بود ، به کارمندان ابلاغ شد. با این حال کسانی که ادامه کار در خانه را انتخاب می کنند ، مجبور خواهند بود که برای روزهایی که در دفتر کار می کنند ، فضای اختصاصی در دفتر را کنار بگذارند. با این حال ، شرکت ردموندی همچنین تصمیم گرفته است که مدیران می توانند تصمیم بگیرند که کارکنان به طور کامل از راه دور کار کنند.

خبر پیشنهادی  معرفی فیلم و سریال های ایرانی