AGI – 1766 عفونت جدید در 24 ساعت گذشته در ایتالیا ثبت شده است. دیروز 1886 مورد وجود داشت اما تعداد سواب انجام شده نیز کمتر بود: 87،714 در مقابل 100،000. مثبت جدید نزولی است: 1025 مورد است. قربانیان نیز مانند روز قبل 17 ساله هستند. بنابراین تعداد مرگ و میرها در مجموع به 35835 نفر می رسد. مثبت جدید دیروز 1،869 بود. تعداد افراد بهبود یافته 724 نفر در مقابل 977 نفر در روز گذشته است. 100 مورد بستری در بیمارستان وجود دارد که از 2746 به 2846 بستری شده است. به علاوه هفت بیمار در مراقبت های ویژه که به 754 می رسند.

خبر پیشنهادی  راز "هایپر خاطره" فاش شد