AGI – یک زن 89 ساله هلندی پس از بودن درگذشت دوباره آلوده شد بار دوم از ویروس کرونا: این اولین مورد در جهان است. طبق گزارش مطبوعات ، پیرزن از یک نوع نادر رنج می برد لنفوم غیر هوچکین ، آنجا ماکروگلوبولینمی والدنستروم.

او در بهار با تب و سرفه شدید در بیمارستان بستری شد و آزمایش او مثبت بود کووید، اما او توانسته بود شفا دهد و به خانه برود.

خبر پیشنهادی  نمایندگانی که درخواست جایزه کاوید را دارند چه کسانی هستند؟ فشار دادن بر روی INPS

پس از دو ماه و از سرگیری شیمی درمانی ، 89 ساله دوباره به ویروس کرونا مبتلا شد. او در بیمارستان از نظر وجود آنتی بادی منفی شد و دو هفته بعد درگذشت.