AGI – مجسمه جدید مسیح در دست ساخت انکانتادو، در برزیل ، بالاتر از مشهورترین مورد در ریودوژانیرو خواهد بود. با 43 متر ارتفاع ، از جمله پایه ، سومین بلندترین بلند جهان است که بر فراز Redentore ریو قرار دارد و به 38 متر می رسد.

کارها در سال 2019 آغاز شد

این کارها به ابتکار سیاستمدار محلی “آدروالدو کونزاتی” که ماه گذشته به دلیل بیماری “کوید” درگذشت آغاز شد و باید تا پایان سال جاری به پایان برسد. پروژه از 350 هزار دلار بودجه آن از طریق کمکهای مالی افراد و شرکتهای خصوصی تأمین می شد. آسانسور داخلی گردشگران را تا ارتفاع سینه مجسمه می برد ، از آنجا که می توانند چشم انداز اطراف را تحسین کنند.

خبر پیشنهادی  شهردار پاریس از تخلیه رود سن خشمگین است