AGI – دولت در آنجا نادف را امتحان داد ، که در آن اکثریت مطلق لازم بود ، بنابراین 161 رأی. قطعنامه اکثریت در مورد به روزرسانی Def به وسیله دولت با 164 رأی موافق تصویب شد ، در حالی که مخالفان 120 و 3 رأی ممتنع بودند.

سنا همچنین قطعنامه اکثریت در مورد واریانس بودجه را تصویب کرد. 165 رای موافق ، 121 رای ممتنع و 3 رای مخالف وجود داشت.

خبر پیشنهادی  لبنان ، کله پودری است که پاپ فرانسیس را از خواب محروم می کند

“رای گیری درباره نادف وجود اکثریت در سنا را تأیید می کند. برای ممتنع کردن مخالفانی که فرصت دیگری را از دست داده اند بسیار بد است. مخالفت قابل توجه آنها با واریانس بودجه به این معنی است که آنها نمی خواهند منابع دیگری برای حمایت از اقتصاد ما قرار دهند” ، اظهار نظر سناتور Pd آلن فراری ، دبیر کلاس.

خبر پیشنهادی  تعجبی که در ماه اکتبر در انتظار مدیران است

چراغ سبز در شب نیز از اتاق به یادداشت به روز رسانی با 325 بله. رای مخالف 199 و 6 رای ممتنع است. در این رای گیری اکثریت ساده کافی بود. مخالفان رای مخالف دادند.