AGI – وی همراه 41 ساله خود را در خیابان با تپانچه كشته و سپس در داخل خانه خود با همان سلاح جان خود را گرفت و به سر خود شلیك كرد. نویسنده این ژست ، که کمی قبل از ساعت 7 بعدازظهر در وناریا ، نزدیک تورین انجام شد ، مردی در صندلی چرخدار محصور شد. همانطور که توسط کارابینی ها بازسازی شد ، این حرکت به جدایی زن و شوهر مربوط می شود ، که دارای دو فرزند هستند ، هر دو برای چند روز در خانه مادربزرگ و مادربزرگ مادری خود ، جایی که زن نیز نقل مکان کرده است ، اقامت دارند. سلاحی که برای قتل-خودکشی استفاده شده بود به طور غیرقانونی توقیف شد.

خبر پیشنهادی  خط سخت Conte در Autostrade: "بله در شرایط یا ابطال وجود دارد"