AGI – هنوز مشکلاتی برای Google در اینترنت وجود دارد: سرویس Gmail دوباره از کار افتاده است. “ما از مشکلی در جیمیل آگاه هستیم که این مسئله است تعداد قابل توجهی از کاربران را تحت تأثیر قرار می دهد. Google می نویسد ، کاربران مبتلا می توانند به Gmail دسترسی پیدا کنند ، اما پیام های خطا ، تاخیر زیاد و یا سایر رفتارهای غیر منتظره رخ می دهد.

خبر پیشنهادی  حاوی یک کابین ، شعار در تعطیلات در ایتالیا خواهد بود

‘panne’ بیش از 15 هزار کاربر را تحت تأثیر قرار می دهد به خصوص در آمریکای شمالی و بریتانیا به نظر می رسد سرویس های دیگر مانند Google Maps یا Youtube و موتور جستجو خوب کار می کنند.