AGI – “پروتکل هایی که ما امضا کرده ایم خود صحبت می کنند ، قهرمانی سری A باید به حالت تعلیق درآید“بنابراین ، معاون وزیر بهداشت ، ساندرا زامپا ، به” باشگاه صبحانه “در رادیو پایتخت در مورد 14 مثبت جنوا صحبت می کند.

وقتی این تعداد مثبت وجود داشته باشد ، قهرمانی فقط می تواند متوقف شود – او استدلال کرد – موارد مثبت قادر به بازی نیستند و می توانند افراد دیگر را آلوده کنند. پروتکل نیز توسط فدراسیون فوتبال امضا شد. و در حال حاضر هیچ کس به ما فشار نمی آورد. “کمیته فنی علمی با حضور هواداران در جایگاه ها کاملاً مخالف است. او قبلاً در این مورد ابراز داشته است “نتیجه گرفت زامپا.

خبر پیشنهادی  فردا درگذشت ، تنها اسپرینت سفید با 3 مدال طلای المپیک