AGI – منحنی اپیدمی در ایتالیا اندکی کاهش یافته است ، امروز 2578 مورد در مقابل 2844 دیروز ، اما با کاهش قابل توجهی در تعداد تامپون ها: 92،714 در برابر 118،932 دیروز. مرگ و میر کاهش یافته است: امروز 18 در مقابل 27 دیروز ، در مجموع 35،986. افراد بهبود یافته 697 نفر (دیروز 1،247 نفر) و در کل 231،914 نفر هستند. این همان چیزی است که از بولتن روزانه وزارت بهداشت برمی آید.

خبر پیشنهادی  "همه گیر نتیجه اقدامات رژیم پکن است." میسوری از چین شکایت می کند

منطقه ای که بیشترین تعداد موارد جدید را در خود دارد ، کامپانیا است که 412 مورد عفونت و 7250 مورد در آن ثبت شده است ، اما هیچ کشته ای وجود ندارد. لومباردی با 314 مورد جدید از آن پیروی می کند.