AGI – یک خطا (بعداً تصحیح شد) ، “اشتباه تایپی” که باعث طنز در شبکه های اجتماعی شد: فرمان جدید کریسمس که دیروز توسط شورای وزیران تصویب شد و این شب در روزنامه رسمی منتشر شد تاریخ نادرست لازم الاجرا شدن و ، دقیقاً ، قوانین جدید از همین ابتدا موثر بوده اند 19 دسامبر 2021، بنابراین دقیقاً در یک سال.

خبر پیشنهادی  امروز کالیفرنیا 110 کشته را ثبت کرده و دوباره بسته می شود

اشتباه تایپی از رسانه های اجتماعی فرار نکرد ، جایی که طعنه ایجاد شد ، برخی از سیاستمداران نیز به آن متوسل شدند. صفحه روزنامه رسمی سپس تصحیح شد و اکنون تاریخ لازم الاجرا شدن محدودیت های جدید برای تعطیلات کریسمس ، تاریخ مناسب ، یعنی امروز ، 19 دسامبر 2020 است.

خبر پیشنهادی  "7 میلیارد برای صندوق SME. وام های فعال طی چند روز"

“و به مدت یک سال … همه را آزاد کنید! # دکرتوناتال” ، با شهردار برگامو جورجیو گوری در توییتر شوخی می کند. معاون Iv Marco Di Maio ، بار دیگر در توییتر نوشت: “برای روزنامه رسمی ، قانون کریسمس از 19 دسامبر 2021 لازم الاجرا می شود. بنابراین برای این کریسمس خوب هستیم؟ اگر توجه بیشتر وزارت دادگستری به کارگردانی و ویرایش بیشتر باشد ، کمک خواهد کرد “.

خبر پیشنهادی  چرا همه چیز در ایتالیا مانند پل جنوا کار نمی کند؟