AGI – در جمهوری سان مارینو ، در 24 ساعت گذشته ، موارد مثبت جدید صفر بوده است به ویروس کرونا ، بهبودی صفر و مرگ دیگر. اسبنابراین موارد فعال Covid در 196 ثابت است.

این را م Instituteسسه تأمین اجتماعی سان مارینو ابلاغ کرد. در 24 ساعت گذشته ، مرگ یک زن 92 ساله از سان مارینو.

خبر پیشنهادی  لیبی 'بیجا' رئیس قاچاق مهاجران دستگیر شد

روز گذشته 22 سواب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت ، که در این میان هیچ مثبت دیگری پدیدار نشد. در بیمارستان دولتی 20 نفر در بیمارستان بستری هستند، که پنج نفر آنها در بخش مراقبت های ویژه هستند.

تعداد کل واکسن های تجویز شده از آغاز کارزار تا ساعت 13:00 امروز 21905 مورد است 13،460 نفر با اولین دوز واکسن زدند است 8،445 با دوز دوم نیز.

خبر پیشنهادی  تنیس ، سینر برنده مسابقات ATP 250 در صوفیه است