AGI – طرح بهبودی که ایتالیا در آوریل در بروکسل ارائه خواهد کرد “شامل پروژه های زیربنایی با کیفیت بالا خواهد بود که می تواند چشم انداز رشد را بهبود بخشد”. مودی این را در آخرین گزارش خود می نویسد. در همان گزارش آمده است که دولت ماریو دراگی چشم انداز ایتالیا را برای “استفاده موثر از وجوه اروپایی” “بهبود می بخشد”. برای آژانس رتبه بندی ، “چالش های طولانی مدت” همچنان باقی است. به محض کاهش اضطرار مربوط به همه گیری ، ایتالیا به احتمال زیاد با “مشکلات مشابه و مخالفت سیاسی با برخی اصلاحات ساختاری که در گذشته با دولت های دیگر مشاهده کرده ایم” روبرو خواهد شد.

خبر پیشنهادی  در سرتاسر جهان ، بیش از 12 میلیون مورد coronavirus و 548 هزار فوت