AGI – دوکهای ساسکس در انتظار آنها هستند فرزند دوم: تایید شد ، پس از شایعات در مورد آن در مطبوعات انگلیس ، a سخنگوی زن و شوهر.

“ما می توانیم این را تأیید کنیم آرچی به زودی به یک برادر بزرگ تبدیل خواهد شد“او گفت.

وی افزود هری و مگان “هستند خوشحال انتظار فرزند دوم خود را داشته باشند “.

خبر پیشنهادی  درگیری در مرکز فلورانس در تظاهرات ضد Dpcm