“امروز با کمیسیون نظارت تماس بگیرید تا درباره اظهارات جدی نخست وزیر جوزپه کونته صحبت کنید”. رهبران احزاب مرکز راست ، دانیلا سانتانچ (FdI) ، جورجیو مول (FI) و پائولو تیرامانی (لگا) در نامه ای به رئیس جمهور باراچینی می پرسند.

آنها تأکید می کنند: “حمله جبهه بی سابقه ای در تاریخ جمهوری خواهان نخست وزیر علیه رهبران مخالفان ماتئو سالوینی و جورجیا ملونی ، که کنفرانس مطبوعاتی را به یک تجمع سیاسی واقعی تبدیل کرد”. همه “در شبکه اصلی خدمات عمومی ، در زمان حداکثر گوش دادن ، جایی که علاوه بر این ، انتظار می رود کل ایتالیا در مورد مقررات مربوط به COVID-19 ارتباطات دریافت کند”. از این رو درخواست تشکیل فوری کمیسیون نظارت است.

خبر پیشنهادی  پنج نماینده جایزه شماره مالیات بر ارزش افزوده را جمع می کردند