بنابراین جیم بریدنستن ، مدیر ناسا از طریق توییتر درباره کشف ستاره شناسان دانشگاه بریتیش کاردیف اظهار نظر کرد


خبر پیشنهادی  در Trinità dei Monti اعتراض به مد ، "بدون کمک ما در تاریخ 18th باز نمی شود"