AGI – “نظرات مختلف و تنوع دیدگاه ها نباید تلاش مستمر ما برای حمایت از یکدیگر را خدشه دار کند. ما باید این را به شدت تکرار کنیم ، امروز ، در روز وحدت ملی و روز نیروهای مسلح ، در مقابل جامعه ای از زنان و مردانی که ، مانند گذشته ، به طور طبیعی متعهد به دنبال منافع عمومی با تعهد و فداکاری هستند “. نخست وزیر ، جوزپه کنته در فیس بوک می نویسد ، طبق گفته وی “تنها یک راه برای خروج از این دوره نمایشی وجود دارد: متحد ماندن. همیشه”.

خبر پیشنهادی  پلی به نام میل ، بین پروژه ها و شکست ها