AGI – “نوع انگلیسی “ویروس کرونا در حداقل 60 کشور گسترده است. این گزارش توسط بولتن جدید اپیدمیولوژیک هفتگی WHO منتشر شده است که از آن مشخص می شود جهش مسری در 10 کشور بیشتر از هفته قبل وجود دارد.

‘نوع آفریقای جنوبی’

در عوض “نوع آفریقای جنوبی” در 23 کشور گسترده است، 3 بیشتر از آخرین بولتن. هفته گذشته ، WHO اشاره کرد ، رکورد مرگ با 93000 مرگ ثبت شده است ، در حالی که 4.7 میلیون مورد جدید گزارش شده است.

خبر پیشنهادی  کونته در مورد بودجه اتحادیه اروپا صحبت می کند ، مخالفت ها از سالن دادگاه خارج می شوند