هنگام رأی دادن به انتخاب 6 استاندار ، در اینجا چالش های اصلی وجود دارددر انتخابات 20 و 21 سپتامبر در ونتو ، توسکانی ، کامپانیا ، پولیا ، لیگوریا و مارکه. همچنین در رای گیری در Valle d’Aosta برای انتخاب شورای منطقه ای ، که متعاقباً رئیس جمهور را تعیین می کند.

خبر پیشنهادی  شلیک در خیابان در لوئیزویل ، شیکاگو و کالیفرنیا ، 4 کشته