AGI – پس از 26 فرود ثبت شده بین دیروز و امروز ، نقطه داغ لمپدوسا برای پر شدن در آنجا بازگشت ، جایی که با حداکثر ظرفیت 192 مکان ، 665 مهاجر وجود دارد. در مقابل جزیره ، در بندر ، کشتی قرنطینه Snav Adriatico وجود دارد و در چند ساعت آینده آزورا نیز باید از آگوستا وارد شود.

خبر پیشنهادی  سگ رها شده و به قطب گره خورده است ، که توسط یک پلیس پذیرفته شده است

مهاجران پس از رسیدن نتایج سواب هایی که احتمال احتمالی Covid-19 را تعیین می کنند ، به دو شناور نیروی دریایی منتقل می شوند. کشتی قرنطینه آلگرا در کالای پیسانا نیز پهلو گرفته است، که در حال حاضر 136 مهاجر بر روی آنها منتقل شده اند. صد دیگر پس از رسیدن نتایج سواب خواهد بود.

خبر پیشنهادی  اسناد دروغین برای مهاجران نامنظم ، 8 بازداشت

در همین حال ، پنج قایق کوچک دیگر که در مجموع 70 مهاجر بودند ، در لامپدوسا توسط قایق های گشتی گارد ساحلی و گاردیا دی فینانزا نجات یافتند. بنابراین ، از نیمه شب به 20 ، در مجموع 353 تونسی ، فرود می آید. دیروز ، با سوار شدن 15 قایق کوچک ، 433 نفر وارد شدند.

خبر پیشنهادی  "این بحران هیچ بنیادی ندارد"