AGI – “در این تنگه باید فکر کنیم ، وقتی شرایط مناسب باشد ، نه اکنون ، از یک معجزه مهندسی ، ساختاری سبک و سازگار با محیط زیست و در مورد آن نیز زیر دریایی ، چرا که نه ، همه فرضیه ها باز است و ما آنها را آشکارا بحث خواهیم کرد.” نخست وزیر جوزپه كنته در مورد فرضیه ساخت پل روی تنگه گفت. با این حال ، نخست وزیر تصریح کرد که این زمان بحث در مورد آن نیست ، ابتدا باید زیرساختها و اتصالات ریلی به جنوب و سیسیل احداث شود.

خبر پیشنهادی  ماجراجویی برتینی در رم در مرحله یک چهارم نهایی به پایان می رسد