AGI – والریو ماسیمو مانفردی ، نویسنده و همسرش در شرایط بسیار وخیم به سر می برند ، در اثر بخارات مونوکسیدکربن ، مست هستند. این زوج در آپارتمان در via dei Vascellari ، در منطقه تراستوره رم بودند. برای نجات این دو نفر و آوردن آنها به بیمارستان امبرتو I ، جایی که آنها با کد قرمز وارد شدند ، آتش نشانان بودند.

خبر پیشنهادی  در پاریولی ، سارقان یک رولکس 50 هزار یورویی از مچ یک مرد برداشتند