AGI – نیوزیلند اعلام کرد تعلیق معاهده استرداد با هنگ کنگپس از وضع قانون امنیت ملی در این شهر که در اواخر ماه ژوئن توسط پکن وضع شده است. “نیوزلند دیگر نمی تواند باور کند که سیستم عدالت کیفری هنگ کنگ است به اندازه کافی مستقل از چین است“وینستون پیترز” وزیر خارجه نیوزلند گفت: “اگر چین در آینده پایبندی به این کشور را نشان دهد یک کشور ، دو سیستم مدل، ما می توانیم تصمیم را در نظر بگیریم. “

خبر پیشنهادی  در ساردینیا ، یک شهردار Costa delle Miniere را "اختراع کرد"

طبق قانون اساسی ، این مدل ، مینی قانون اساسی هنگ کنگ که پس از بازگشت به چین به مرحله اجرا در آمده است ، از طرف دولت چین سطح بالایی از استقلال این شهر را فراهم می کند ، که با این وجود بسیاری از آنها در سطح بین المللی تهدید می شوند. از تصویب قانون جدید

خبر پیشنهادی  دانیل مادام اکنون رسماً شهروند ایتالیا است

تصمیم ولینگتون مربوط به این موضوع استصادرات محصولات حساسمانند فناوری نظامی و استفاده از دوتایی که گویا با آنها به سمت چین حرکت می کنند. دولت نیوزلند به شهروندان خود هشدار داده است که قصد سفر به هنگ کنگ را از خطرات ناشی از قانون جدید دارند.

این یک “نقض جدی قوانین بین المللی” این یک’دخالت سفارت چین در نیوزلند اظهار داشت ، در امور داخلی خود که منجر به آسیب دیدن روابط دوجانبه با ولینگتون می شود ، اظهار داشت.

خبر پیشنهادی  زوکربرگ تحریم را به چالش کشید: "تبلیغ کنندگان برمی گردند"