AGI – شان کانری بازیگر اسکاتلندی که دیروز در سن 90 سالگی درگذشت از زوال عقل رنج می برد. این را همسرش میشلین روکربون در روزنامه یکشنبه فاش کرد. “او در صلح درگذشت ، در خواب و بسیار ساکت بود. من تمام مدت با او بودم و او فقط فوت کرد. این همان چیزی بود که او می خواست. “، زن فرانسوی کانری برای دومین بار در سال 1975 ازدواج کرد.

خبر پیشنهادی  فصل از دست رفته برای گردشگری. در سیسیل ما منتظر سال 2021 هستیم

وی فاش كرد: “او از زوال عقل رنج می برد و این تأثیر منفی بر او داشت.” “این فوق العاده بود و ما زندگی مشترک زیبایی داشتیمراكبرون اعتماد كرد. “بدون او بسیار دشوار خواهد بود ، می دانم. اما او نتوانست برای همیشه ادامه دهد و با آرامش رفت. “

خبر پیشنهادی  "در حال حاضر زندان برای متجاوزان وجود دارد"