AGI – روزنامه نگار فرانسوی هفته نامه “لو پوینت” ، اولیویه دوبوآ ، در مالی ربوده شد. آدم ربایی در یک فیلم 21 ثانیه ای توسط “گروه پشتیبانی از اسلام و مسلمانان” (GSIM) ادعا شد، اصلی ترین نیروی جهادی در مالی ، وابسته به القاعده در مغرب. در ویدئوی بسیار کوتاه ، Dubois ، خبرنگار در مالی از سال 2015 ، آدم ربایی را که در 8 آوریل انجام شد ، تأیید می کند. خبرنگار می گوید: “من از خانواده ام ، دوستانم و مقامات فرانسوی درخواست می كنم كه برای آزادی من هر كاری را انجام دهند.”

خبر پیشنهادی  توربین های بادی این تلسکوپ را که رو به روی ساردنیا است تهدید می کنند