AGI – هند می تواند اولین کشور در جهان باشد که به واکسن تولید شده توسط دانشگاه آکسفورد و AstraZeneca اجازه اضطراری می دهد. دو منبع آگاه پس از آنکه سازنده محلی اطلاعات اضافی درخواستی را به مقامات ارائه داد ، به رویترز گفتند. چراغ سبز می تواند در اوایل هفته آینده باشد. هند تصمیم دارد ماه آینده کمپین واکسیناسیون را آغاز کند و همچنین تصفیه واکسن اضطراری را از سوی Pfizer و شرکت محلی Bharat Biotech در نظر دارد.

خبر پیشنهادی  استفانو بوناچینی می گوید: "در مورد پوسته دولت با مناطق تصمیم می گیرد"

واکسن AstraZeneca 62٪ اثر بخشی را در مرحله آزمایش نشان داد ، با حداکثر 90٪ در یک گروه فرعی که به جای دو دوز کامل ، یک دوز نیم و سپس یک دوز کامل دریافت کرد. آب پنیر آکسفورد و AstraZeneca به دلیل هزینه های پایین تر و سهولت حمل و نقل و ذخیره سازی برای کشورهای در حال توسعه حیاتی است. این واکسن همچنین می تواند در دمای خیلی پایین نگهداری شود و تهیه آن در مناطقی مانند آفریقا و آسیای جنوب شرقی آسان تر می شود.

خبر پیشنهادی  "من می خواستم دراگی رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا باشم اما او به من گفت خسته است"