شورای وزیران ، به پیشنهاد رئیس جمهور جوزپه كنته ، انتصاب سفیر پیترو بناسی را به عنوان معاون وزیر امور خارجه به ریاست شورای وزیران تصویب كرد. وظایف منصوب شده به رئیس شورا در مورد امنیت جمهوری به بناسی واگذار می شود.

© آندره رونچینی / NurPhoto

کاخ چیگی

بناسی ، دارای مدرک علوم سیاسی در پادوا ، مشاور دیپلماتیک نخست وزیر کونته است. او به چهار زبان انگلیسی ، آلمانی ، فرانسوی و اسپانیایی تسلط دارد.

جنارو میگلیوره از ایتالیا ویوا اظهار داشت: “کار خوب برای دکتر پیترو بناسی ، که به عنوان نماینده واگذار شده دولت ایتالیا به خدمات مخفی منصوب شده است. یک شخصیت دیپلماتیک مهم ، سفیر طولانی مدت در آلمان. یک خادم وفادار نهادها”.

خبر پیشنهادی  15 سناتور سینکوستل که به دراگی نه گفتند چه کسانی هستند