بسته شدن قاطعانه برای وال استریت با سرمایه گذاران نسبت به آرامش بخش های قفل شده برای تاج عروق خوش بینانه ظاهر می شود. شاخص داو جونز 2.40٪ و Nasdaq با 3.95٪ جهش کردند.

خبر پیشنهادی  سریلانکا یک جزیره را برای تدفین مسلمانان و مسیحیان انتخاب می کند