وال استریت کار می کند و نفت فرو می ریزد: در اینجا دلایل وجود دارد


داو جونز که در روزها درآمد دارد ، معاملات آتی نفت خام کاهش می یابد. اما همه چیز – به گفته تحلیلگران – به مدت زمان بحران بستگی دارد. اگر کوتاه باشد ، یعنی اگر قبلاً در خرداد و ژوئن احساس بیرون بودن از آن داشته باشید ، افرادی که آن را خریداری کرده اند پاداش می گیرند ، در حالی که اگر طولانی باشد در بورس سهام شروع به فروش می کند تا ضررها را به حداقل برساند.

خبر پیشنهادی  متخصص و ستاره در توییتر اما "بی خانمان" در زندگی است. تاریخچه جوآکین کارمونا