AGI – آنها در اوایل بعد از ظهر در فرودگاه Pratica di Mare ، مرکز دفاع ملی ، اولین 249،600 دوز واکسن AstraZeneca. پس از تقسیم توسط کارمندان وزارت بهداشت ، در روزهای آینده آنها در مناطق مختلف با کمک SDA و نیروهای مسلح به عنوان بخشی از “عملیات EOS” توزیع می شوند.

خبر پیشنهادی  برای افراد قبلاً آلوده ممکن است یک دوز سرم Pfizer کافی باشد

طرح وزارت دفاع ، به رهبری لورنزو گوئرینی ، به دستور کمیساریای فوق العاده ، دومنیکو آرکوری ، و با همکاری نزدیک با کمیساریای اورژانس کرونا ویروس ، توسط فرماندهی نیروی دفاع مشترک تهیه شد.