AGI – وزارت بهداشت استفاده ترجیحی از واکسن AstraZeneca را “در افراد بالای 60 سال” توصیه می کند.. بخشنامه ، طبق AGI ، در طول شب توسط مدیر کل جیانی رضزا امضا شد ، و به تمام ارگان های صالح ارسال شد.

مقررات وزیر منتظر ، خط Cts و شورای عالی بهداشت را از خود وی می کند. ضمن تکرار اینکه این واکسن برای همه افراد بالای 18 سال تأیید شده است ، “استفاده ترجیحی آن در افراد بالای 60 سال” توصیه می شود ، با توجه به “خطر کم واکنش های ترومبوآمبولیک در مقابل مرگ و میر بالای Covid-19” “

خبر پیشنهادی  بستگان قربانیان تیسن تسلیم نمی شوند ، "ما به آلمان خواهیم رفت"

طبق بخشنامه وزارت ، کسانی که قبلاً دوز اول واکسن Vaxzevria را دریافت کرده اند ، نام جدید سرم AstraZeneca ، می توانند با مصرف دومین دوره ، دوره را کامل کنند.