AGi – برونو لو مایر ، وزیر اقتصاد فرانسه ، درباره کوید مثبت است. او خود آن را در توییتر اعلام می کند. “امشب آزمایش Covid-19 مثبت شد. بلافاصله مطابق با مقررات بهداشتی دولت در سلول انفرادی خود قرار گرفتم. هیچ علامتی ندارم. 7 روز در سلول انفرادی خواهم ماند. به وظایف خود ادامه می دهم.” وزیر می نویسد.


خبر پیشنهادی  راهنمایی در مورد حمل و نقل توسط دولت و مناطق خوب است