AGI – سران دیگر پس از اعتراضات مردمی به دنبال انفجارهای غم انگیز در بندر پایتخت لبنان ، در دولت بیروت در حال سقوط هستند. ماری-کلود نجم وزیر دادگستری از سمت خود استعفا داد. پخش کننده محلی Lbc آن را گزارش می کند. دیروز آنها وزیران اطلاعات و محیط زیست را ترک کردند.

خبر پیشنهادی  چگونه به کلاس برگردیم