AGI – ورود و استفاده از واکسن های ضد کووید به با شرایط اضطراری برف به تأخیر افتاده است. این همان اتفاقی است که در پیمونت و لیگوریا می افتد ، جایی که برنامه واکسیناسیون یک روز به تعویق می افتد برای زایمان به تعویق می افتد.


در پایان جلسه کنفرانس ویدئویی با کمیساریا در رم ، منطقه اعلام کرد که 40000 دوز پیش بینی شده در پیمونت در روز چهارشنبه 30 و دیگر در تاریخ 29 وجود ندارد.

خبر پیشنهادی  دمها با استیضاح ترامپ پیش می روند

همان داستان در لیگوریا ، جایی که فرماندار جیووانی توتی توضیح داد که “Pfizer ، به دلیل طوفان برف ، محموله واکسن های جدید را در صبح 30 ام تحویل می دهد: آنها تا ساعت 2 بعد از ظهر 30 وارد جنوا می شوند. در 31 صبح – فرماندار نتیجه گیری کرد – واکسیناسیون در 14 مرکز لیگوریا آغاز می شود “.

خبر پیشنهادی  چرا بهتر است به تبلیغات آنلاین بیت کوین اعتماد نکنیم