هیئت وزیران تمدید وضعیت اضطراری برای Covid-19 تا 15 اکتبر را تصویب کرد. این از منابع دولتی آموخته شده است.

خبر پیشنهادی  یک دوچرخه در منطقه باری ، پسر 10 ساله که با ضرب و شتم 'رقیب' 8