AGI – آزمایش شهردار رم ویرجینیا راگی از نظر Covid مثبت بود. او خودش آن را در فیس بوک اعلام می کند. “من در مورد Covid-19 مثبت هستم. حالم خوب است و در حال حاضر علائمی ندارم. من به کار خود در خانه ادامه خواهم داد. با همان عزم همیشه “، شهردار می نویسد.

خبر پیشنهادی  تریدیکو از خود دفاع می کند: "من در مورد افزایش حقوق تصمیم نگرفتم"