AGI – یک مرد مثبت ویروس کرونا سعی کرد سوار قطار در ایستگاه ونیز-مستر شود ، اما مانع شد. ماموران پولفر 58 ساله را به جرم خشونت و مقاومت در برابر یک مقام دولتی دستگیر کردند.

این مرد ، که به عنوان یک موضوع مثبت Covid-19 گزارش شده است ، در فرودگاه Mestre ردیابی شد در حالی که منتظر قطار بود که به ورونا منتقل شود. او قصد داشت به هر قیمتی از کنترل فرار کند و وارد کاروان شود و در ابتدا او مأموران را به سختی تحت فشار قرار داد ، سپس ، اکنون از کنترل خارج شد ، سعی کرد آنها را با ضربات و ضربات ضربات وارد کند. با توجه به وضعیت آشفتگی ، عوامل با کادر پزشکی 118 تماس گرفتند و مرد را به منطقه محلی Ospedale dell’Angelo همراه کردند.

خبر پیشنهادی  سخنرانی که بنافاده در مجلس سنا علیه حرکت عدم اطمینان انجام داد