“هیچ تریکا وجود ندارد ، وجود ندارد. از نظر اقتصادی فقط مزایایی وجود دارد”. ایگنازیو ویسکو ، رئیس بانک ایتالیا ، در جشنواره اقتصاد ترنتو ، خود را به نفع استفاده از مس افشا می کند.

ویسکو ، با توافق با استاندار از بوندس بانک ینس ویدمن “هنگامی که او می گوید بدهی باید کم نگه داشته شود” تا امکان افزایش آن را در مواقع دشواری مانند زمان حال داشته باشد.

خبر پیشنهادی  معترضین چوبه دار & # 039؛ روبروی پایتخت

انتظار می رود تولید ناخالص داخلی 10 درصد کاهش یابد

“افزایش بدهی در سال جاری به دلیل افزایش هزینه های عمومی بیشتر ضروری برای حمایت از اقتصاد متضرر از یک شوک غیر قابل پیش بینی است ، شاید کسی باید آن را پیش بینی می کرد اما نه ما ، و در عین حال با کاهش درآمد همیشه به اقتصاد “، وی افزود.

خبر پیشنهادی  روسیه قصد دارد تا 10 آگوست واکسن Covid را ثبت کند

برای این سال ویسکو بار دیگر تأکید کرد که تولید ناخالص داخلی باید “10 درصد کاهش یابد ، شاید کمی کمتر اما این حوزه ای است که ما در حال بررسی آن هستیم”. در گذشته ، بدهی ایتالیا “نه به دلیل خارج از کنترل مالیه عمومی بلکه به دلیل راکد بودن اقتصاد ، افزایش یافته است. این نکته اساسی است. چه باید کرد؟ ما باید از منابع نسل بعدی Eu به خوبی استفاده کنیم” ، به طور کلی ، بدهی باید “برای داشتن فضای بیشتر برای مانور” کاهش یابد.

خبر پیشنهادی  "هرگز نگفت كه تدریس از راه دور با حضور جایگزین یك چیز خواهد شد"