پاپ فرانسیس در روزی که کلیسا جشن عید سنت کاترین ، پدر و مادر ایتالیا و اروپا را جشن می گیرد ، فکری به اروپا کرد.

“امروز سنت کاترین از سینا ، دکتر کلیسا ، حامی اروپا است. بگذارید برای اروپا دعا کنیم ، برای وحدت اروپا. برای اتحاد اتحادیه اروپا: زیرا همه ما می توانیم به عنوان برادران جلو برویم. “گفت پونتیف با معرفی توده در Casa Santa Marta.

خبر پیشنهادی  ثروت ثروتمندان جهان رشد می کند: بزوس پیروز شد ، ترامپ -30٪