AGI – پسر 9 ساله مکزیکی در حالی که درگذشت او سعی داشت از ریو گراند عبور کند تا به ایالات متحده برسد. این مورد توسط مرزبان تأیید شد. پسر کوچک به همراه یک زن گواتمالایی و کودک سه ساله اش پیدا شد ، همه بیهوش و در جزیره ای در وسط رودخانه که مرز بین ایالات متحده و مکزیک در تگزاس در 20 مارس مشخص است ، گیر کرده بودند ، اما پلیس مرز این خبر را فقط امروز داد. این زن و پسر سه ساله به هوش آمدند ، در حالی که امدادگران نتوانستند مکزیکی کوچک را احیا کنند. روزانه هزاران مهاجر سعی می کنند از مکزیک به ایالات متحده برسند. تعداد آنها در حال افزایش است و فقط دیروز 6000 متوقف شدند. آنها نه تنها بزرگسال بلکه خانواده و بسیاری از افراد زیر سن قانونی نیز هستند.

خبر پیشنهادی  حمله به ایستگاه پلیس مینیاپولیس ، زنگ خطر انفجاری