AGI – چراغهای راهنمایی سبز در تونل Coronata: این سیگنالی است که ساعت 10 شب باز شد جاده جدید جنوا سن جورجیودیروز با حضور بالاترین دفاتر ایالتی افتتاح شد. اولین اتومبیل در حال عبور از پل 1067 متری است که جایگزین مورندی شد ، که در 14 اوت سال 2018 فرو ریخت. برای رفع موانع ، Francesco و Claudio ، کمکی ها در شبکه راه.

خبر پیشنهادی  جهانگردی: دی مائو تا پایان ماه گذشته محاصره یونان از ایتالیا خارج شد