AGI – تادج پوگاکار اسلوونیایی قهرمان تور دوفرانس شد و در 21 سالگی جوانترین پیروزی در مسابقات دوچرخه سواری از سال 1904 است. دوومیدانی نهایی در خیابان شانزه لیزه توسط سام بنت ایرلندی برنده شد.

خبر پیشنهادی  "این می تواند یک آغاز جدید باشد"